Απορροφητική σφουγγαρίστρα ΓΙΓΑΣ

Ελληνικό προϊόν

Σούπερ απορροφητική

1,20 €