Χαρτί κουζίνας 310gr

Προϊόν Νέας Τεχνολογίας

Δεν αφήνει χνούδι 

Ανθεκτικό

2φυλλο

Αριθμός φύλλων 200

Διαστάσεις φύλλου 20,8 x 20cm

Μήκος ρολού 40m 

1,00 €