20 Ρολά υγείας Funny

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ν.063

3φυλλο - 3πλή αντοχή - 3πλή απαλότητα

Καθαρό βάρος:110gr

Μήκος ανά ρολό:22,75m

Αριθμός φύλλων ανά ρολό:175

4,00 €