Σφουγγαρίστρα με μικροϊνες

Βιδώνουν όλα τα κοντάρια 

Μαγική καθαρότητα

Μαγνητική ικανότητα

Παγιδεύει την σκόνη

Super απορροφητική

2,70 €